Sunday, July 11, 2010

Kata Kerja

0 komentar
Kata kerja adalah kata-kata yang menyatakan perbuatan, tindakan, proses, gerak, keadaan, atau terjadinya sesuatu.

Ciri-ciri kata kerja :

a. Dapat diperluas dengan + kata sifat. Contoh Ia berjalan dengan cepat.

b. Dapat didahului kata tidak. Contoh Ia tidak datang hari ini.


Bentuk kata kerja ada yang menggunakan imbuhan dan ada yang tidak menggunakan. Imbuhan yang menjadi ciri kata kerja adalah me-, ber-, dan di-. Berdasarkan relasinya, kata kerja dapat dibedakan menjadi kata kerja transitif dan kata kerja intransitif.

a. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang menghendaki objek. Contoh : Ia pergi melihat pengumuman.

b. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contoh : Ia tertawa gembira mendengar pujian itu.

0 komentar:

PATNER

Blogs Directory

Followers