Sunday, October 31, 2010

Macam-Macam Penyerbukan

2 komentar
Sebelum membahas macam-macam penyerbukan, tidak ada salahnya mengetahui apa itu penyerbukan. Penyerbukan (pollinatio) adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik (untuk golongan tumbuhan berbiji tertutup) atau jatuhnya serbuk sari langsung pada bakal biji (untuk tumbuhan yang berbiji telanjang). Penyerbukan identik dengan pembuahan. Pembuhan adalah terjadinya perkawinan (persatuan atau pelemburan menjadi satu) sel telur yang terdapat dalam kandung lembaga di dalam bakal biji dengan suatu inti yang berasal dari serbuk sari.


Berdasarkan asalnya serbuk sari yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu :

a. Penyerbukan sendiri

Penyerbukan sendiri atau sering disebut autogamy yaitu jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga itu sendiri.


b. Penyerbukan tetangga

Penyerbukan tetangga atau sering disebut geitonogamy adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga.


c. Penyerbukan silang

Penyerbukan silang (allogamy, xenogamy) adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain, tetapi masih tergolong dalam jenis yang sama.


d. Penyerbukan bastar

Penyerbukan bastar atau hybridogamy adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenisnya, atau sekurang-kurangnya mempunyai satu sifat beda.


Nah itulah 4 macam penyerbukan berdasarkan asalnya serbuk sari yang jatuh di kepala putik.ARTIKEL DISARANKAN

2 komentar:

PATNER

Blogs Directory

Followers