Saturday, June 26, 2010

Cara bakteri bergerak

0 komentar
Bakteri bergerak dengan flagel yang tersusun oleh protein flagelin. Bakteri yang tidak mempunyai flagel disebut atrik. Bakteri yang tidak mempunyai flagel bergerak dengan cara berguling. Pada beberapa jenis bakteri terdapat tonjolan yang dinamakan pili (fimbriae) yang berfungsi melekatkan diri pada permukaan benda padat dan untuk meneruskan DNA sel lain. Di dalam media cair, bakteri bergerak dengan cara bergoyang, memutar, bergetar, dan gerakan melambung. Gerakan ini dinamakan gerak Brown.

0 komentar:

PATNER

Blogs Directory

Followers